برگزاری دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ویژه نهادهای مالی

برگزاری دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ویژه نهادهای مالی

اخبار پولی مالی_ اداره آموزش بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره آموزشی"مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" را از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ با همکاری مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس برگزار خواهد کرد.