توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس
گزارش:

توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس

اخبار پولی مالی-اگرچه دولت بر «جلوگیری از صدور بخشنامه های یک شبه» تاکید داشت اما توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس بر خلاف دغدغه رئیس جمهور است.