رشد کیفی تحلیل‌ها با افشای اطلاعات شرکت‌های بازار سرمایه

رشد کیفی تحلیل‌ها با افشای اطلاعات شرکت‌های بازار سرمایه

اخبار پولی مالی_ با اجرای ابلاغیه حداقل الزامات افشای اطلاعات شرکت‌های بازار سرمایه، شاهد تسریع در ارائه و رشد کیفی تحلیل‌ها خواهیم بود. زیرا اطلاعات قابل توجهی در دست تحلیل‌گران قرار می‌گیرد و از سوی دیگر نیز گزارشات ارائه شده از سوی شرکت‌ها به صورت یکپارچه خواهد بود.

کاهش زیان انباشته شرکت‌ها با تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

کاهش زیان انباشته شرکت‌ها با تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌

اخبار پولی مالی_ کاهش زیان انباشته، تراز بالاتر ارزش حقوق صاحبان سهام، بهبود نسبت بدهی و افزایش سطح اعتباری، اصلاح ساختار سرمایه از جمله مزایای مزایای تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس است.