بیمه «ما» بدنبال افزایش سرمایه ۶۰ درصد برای قبولی اتکایی
گزارش

بیمه «ما» بدنبال افزایش سرمایه ۶۰ درصد برای قبولی اتکایی

اخبار پولی مالی_شرکت بیمه «ما» قصد دارد سرمایه خود را از 500 میلیارد تومان کنونی به 800 میلیارد تومان (معادل 60 درصد) از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی افزایش دهد.

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بیمه “ما”
با حضور عضو هیات مدیره بانک ملت صورت گرفت:

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بیمه “ما”

اخبار پولی مالی- مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بیمه "ما" با حضور نصراصفهانی عضو هیات مدیره بانک ملت، نیک بین مدیرعامل گروه مالی ملت، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران سطوح مختلف بیمه "ما" برگزار شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز