اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی
مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد:

اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی

اخبار پولی مالی-  مدیرعامل بانک رفاه کارگران جزئیات اجرای "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" و "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" در این بانک را تشریح کرد.