تسریع فرآیند انتشار اوراق با اصلاح دستورالعمل و تکیه بر رتبه اعتباری
مدیر عامل تامین سرمایه امید عنوان کرد:

تسریع فرآیند انتشار اوراق با اصلاح دستورالعمل و تکیه بر رتبه اعتباری

اخبار پولی مالی_ اصلاح دستورالعمل انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و امکان افزایش حجم تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی به واسطه تسهیل ضمانت اوراق در سرعت بخشیدن به فرآیند انتشار اوراق کمک شایانی کرده است.