جای خالی استاندارد بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد در ایران
دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره عنوان کرد:

جای خالی استاندارد بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد در ایران

اخبار پولی مالی_ اخبار پولی مالی_ یکی از استانداردهای بین‌المللی که نبود آن در بازار سرمایه ایران به شدت احساس می‌شود، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد است، که در حال حاضر جزو استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران نیست.