از مسیر بورس کالا همه فرآیندها شفاف می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

از مسیر بورس کالا همه فرآیندها شفاف می شود

اخبار پولی مالی_ در بحث واردات خودرو و به منظور حذف رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشیده شده است، نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود و دوم، سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت باز گردد.