رشد ۲برابری ارزش معاملات در بازار دوم فرابورس
در هفته دوم دی ماه رقم خورد؛

رشد ۲برابری ارزش معاملات در بازار دوم فرابورس

اخبار پولی مالی_ در هفته‌ کاری منتهی به 16 دی‌ماه هر سه متغیر ارزش، حجم و تعداد دفعات معاملات فرابورس در مسیر افزایشی نسبت به هفته پیشین قرار داشتند؛ اگرچه بیشترین میزان رشد در تعداد معاملات انعکاس یافت تا این متغیر با تجربه افزایش 28 درصدی موجب ثبت شدن یک میلیون و 807 هزار معامله در بازارهای نه‌گانه فرابورس شود.