جزئیات راه‌اندازی ۲ بازار جدید در فرابورس

جزئیات راه‌اندازی ۲ بازار جدید در فرابورس

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل فرابورس از راه اندازی بازار توافقی در سال جاری خبر داد و گفت پیشنهاد راه اندازی بازار دانش بنیان در فرابورس به سازمان بورس داده شده است که پس از تصویب سازمان راه اندازی خواهد شد.

تصویب مقررات راه‌اندازی «بازار توافقی» در فرابورس ایران
بازار جدید به فرابورس اضافه شد؛

تصویب مقررات راه‌اندازی «بازار توافقی» در فرابورس ایران

اخبار پولی مالی_ با تصویب مقررات مربوط به معاملات بازار توافقی فرابورس ایران توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازار دیگر به بازارهای فرابورس ایران افزوده شد. شرکت‌های متقاضی در این بازار درج شده و قابل معامله خواهند بود.