سکه ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد

سکه ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد

اخبار پولی مالی_ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) در بازار تهران ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید.