سرمد چگونه در بازار بیمه سرآمد شد؟

سرمد چگونه در بازار بیمه سرآمد شد؟

اخبار پولی مالی_ آن‌چه امروز از موفقیت‌های بیمه سرمد پیداست، نشانه‌هایش را از همان بهمن‌ماهِ ۹ سال پیش، پیش روی گذاشته بود؛ وقتی که در مرحله پذیره‌نویسی عمومی، دو بانک بزرگ صادرات و شهر سهام‌دارش شدند. آینده روشن از همان ابتدا خود را برای سرمدی‌ها نشان داده بود.

تکافل، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه
حمیدرضا حاجی اشرفی

تکافل، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه

اخبار پولی مالی_ اخبار پولی مالی_ به وضوح تحولات بنیادین در حال وقوع در محیط های کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل لمس و مشاهده است. وجود تکنولوژی جدید ارتباطات و سیر تکامل دانش در رشته های گوناگون در سال های ابتدایی هزاره سوم حکایت از ظهور جلوه های نوین خرد و اندیشه ورزی در جوامع بشری دارد.

بیمه ایران باید با بهره گیری از ظرفیت‌های خود، به افزایش سهم بازار بیمه کمک کند
قائم مقام بیمه مرکزی:

بیمه ایران باید با بهره گیری از ظرفیت‌های خود، به افزایش سهم بازار بیمه کمک کند

اخبار پولی مالی_ آیین بزرگداشت هشتاد و هفتمین سالگرد تاسیس بیمه ایران با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، قائم مقام و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه برگزار شد.

ارائه خدمات به‌ روز در اولویت شبکه بیمه رازی است
مدیر توسعه بازاریابی و توسعه پرتفوی شرکت بیمه رازی عنوان کرد:

ارائه خدمات به‌ روز در اولویت شبکه بیمه رازی است

اخبار پولی مالی- فعالیت‌ها و جشنواره‌های مجموعه بیمه رازی با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک طراحی و اجرایی می‌شود و جشنواره اوج نیز با این قاعده طراحی و اجرایی شده است.