نرخ بهره بالا شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند
عضو هیئت مدیره گروه مالی فیروزه:

نرخ بهره بالا شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند

اخبار پولی مالی_ به گفته تجریشی، بازار در شرایط کنونی متاثر از ریسک سیستماتیکی همچون افزایش نرخ بهره و ریسک‌های غیرسیستماتیکی همانند ناآرامی و تنش‌های منطقه‌ای است که افت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در نتیجه کاهشی شدن قیمت‌ها را در پی داشته است.