«وطوبی» به بازار اول فرابورس می‌آید
معرفی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی

«وطوبی» به بازار اول فرابورس می‌آید

اخبار پولی مالی_ حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی در اولین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه ویژه معرفی ظرفیت‌های «وطوبی» به تاریخچه تأسیس و ورود این شرکت در فرابورس اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی طی اسفندماه 1394 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد، سال مالی این مجموعه نیز پایان اسفند است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز