گشایش نماد «سامان» در قیمت ۳۱۸ تومان
بازار اول فرابورس امروز میزبان بانک سامان بود

گشایش نماد «سامان» در قیمت ۳۱۸ تومان

اخبار پولی مالی_ بازار اول فرابورس در معاملات روز جاری شاهد گشایش نماد معاملاتی بانک سامان با نماد «سامان» بود که با قیمت 318 تومان در تابلو معاملات فرابورس قرار گرفت.