برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه
صالح آبادی:

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

اخبار پولی مالی_ رییس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خواند و گفت: برای این منظور مقرر شده است در سامانه نیما عرضه ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود.