رشد دسته‌جمعی ارزش معاملات در بازارهای فرابورسی
پرونده دومین ماه زمستانی در فرابورس بسته شد

رشد دسته‌جمعی ارزش معاملات در بازارهای فرابورسی

اخبار پولی مالی_ پرونده دومین ماه از فصل زمستان در فرابورس ایران با رشد متغیرهای معاملاتی همراه بود به طوری که حجم و ارزش معاملات نسبت به بهمن‌ماه پارسال افزایش یافت و همزمان ارزش معاملات در تمامی بازارها به طور دسته‌جمعی رشد کرد.