بازارهای جدید برای دانش‌بنیان‌ها راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل فرابورس:

بازارهای جدید برای دانش‌بنیان‌ها راه‌اندازی می‌شود

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل فرابورس ایران از راه‌اندازی دو بازار جدید طی سال جاری در فرابورس خبر داد و گفت که پیشنهاد راه‌اندازی بازار دانش‌بنیان به سازمان بورس در سال گذشته ارائه شده و این بازار که هیئت پذیرش و تابلوی مختص به خود را خواهد داشت مورد استقبال سازمان بورس قرار گرفته است.