تجلیل از ۱۹۳ باجه برتر  پست بانک
همزمان با روز باجه‌های بانکی صورت می گیرد:

تجلیل از ۱۹۳ باجه برتر پست بانک

اخبار پولی مالی_ مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک از برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت روز باجه‌های بانکی در روز سوم شهریور خبر داد و گفت: در این مراسم از ١٩٣ باجه بانکی برتر تجلیل، سه باجه خدمات بانکی روستایی افتتاح و از هشت خدمت جدید برای باجه‌ها رونمایی می‌شود.