صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه در باجه‌های بانکی روستایی منتخب پست بانک
در آذرماه ۱۴۰۱؛

صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه در باجه‌های بانکی روستایی منتخب پست بانک

اخبار پولی مالی_ امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران با انتشار گزارشی از صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۱۳،۴۸۹ میلیارد ریال در ۸۴ باجه بانکی روستایی طرح سفیران، از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری در سراسر کشور خبر داد.