مروری بر فعالیت‌های زیست محیطی سامسونگ؛یک زمین و سه ستاره

مروری بر فعالیت‌های زیست محیطی سامسونگ؛یک زمین و سه ستاره

اخبار پولی مالی-روز پنجم ژوئن از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان روز محیط زیست و آگاهی از فعالیت‌های پایدار انتخاب شده است. امسال نیز این سنت به پنجاهمین سال خود رسید و این روز با شعار «تنها یک زمین» گرامی داشته شد.