تولید مس از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی

تولید مس از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی

اخبار پولی مالی-در سال‌های اخیر زباله‌های الکترونیکی به‌دلیل دارا بودن فلز با ارزش مس به منبعی باارزش برای تولید این فلز تبدیل شده. به همین دلیل تمایل بسیاری از شرکت‌ها برای خرید این زباله‌ها زیاده شده است. جدیدترین گزارش CRU در این زمینه را بخوانید.