“احمد رویایی” مدیرعامل شرکت ایکیدو شد
در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو :

“احمد رویایی” مدیرعامل شرکت ایکیدو شد

اخبار پولی مالی-در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، احمد رویایی به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) منصوب شد.