“احمد رویایی” مدیرعامل شرکت ایکیدو شد
در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو :

“احمد رویایی” مدیرعامل شرکت ایکیدو شد

اخبار پولی مالی-در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، احمد رویایی به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) منصوب شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز