​حضور بانک کارآفرین در اینوکس ٢٠٢٢

​حضور بانک کارآفرین در اینوکس ٢٠٢٢

اخبار پولی مالی_ بانک کارآفرین به همراه گروه مالی خود در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی خوش درخشید.