برطرف شدن مشکل اینماد ۲۰۰ کسب و کار

برطرف شدن مشکل اینماد ۲۰۰ کسب و کار

اخبار پولی مالی_ بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.