اینترنت طبقاتی اجرایی می‌شود؟

اینترنت طبقاتی اجرایی می‌شود؟

اخبار پولی مالی_ گجت نیوز در مطلبی نوشت، طرح صیانت با انتقادات مردم و کارشناسان تا حدودی خاموش شد؛ اما بعد از شدت گرفتن اعتراضات مردمی به صورت غیر علنی از سر گرفته شد و امروز شاهد زمزمه‌هایی مبنی بر طبقاتی شدن اینترنت هستیم که صحت یا کذب آن در هاله‌ای از ابهام است؛ ولی اجرای آن نیاز به کمی زمان دارد.