آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاران
وزارت ارتباطات اعلام کرد:

آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاران

اخبار پولی مالی_ فردا آخرین‌ مهلت مراجعه خبرنگاران به «درگاه ملی خدمات دولت هوشمند» برای ثبت‌ نام دریافت هدیه اینترنت روز خبرنگار است.