بهره‌برداری از سازه مانور «امداد و نجات در ارتفاع» در فولاد خراسان
همزمان با هفتم مهرماه، روز «ایمنی و آتش نشانی» اعلام شد:

بهره‌برداری از سازه مانور «امداد و نجات در ارتفاع» در فولاد خراسان

اخبار پولی مالی-مدیر «ایمنی، بهداشت و محیط زیست» مجتمع فولاد خراسان از طراحی و نصب «سازه تمرینی امداد و نجات در ارتفاع» با هدف بالابردن آمادگی عملیاتی و توان و مهارت کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی این شرکت خبر داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400