حرکت از روابط عمومی سنتی به مدرن، راه عبور از چالشها

حرکت از روابط عمومی سنتی به مدرن، راه عبور از چالشها

اخبار پولی مالی-مدیر روابط عمومی فولاد سنگان گفت: از چالش های پیش روی روابط عمومی ها، عدم رسوب دانش نوین ارتباطات در بدنه روابط عمومی ها و عدم تناسب بین افراد و جایگاه شغلی انهاست و نگاه ثانویه در سطح کلان به روابط عمومی است که باعث نقصان در ایفای نقش روابط عمومی ها در سازمانها می شود

فولاد سنگان، توسعه به مثابه انتفاع ملی
ایمان یعقوبی

فولاد سنگان، توسعه به مثابه انتفاع ملی

اخبار پولی مالی-صحبت از توسعه سهل است اما حصولش سهل الوصول نیست. اگرچه تا حد زیادی بخش از دیالوگ روزانه شهروندان را تشکیل می‌دهد، ولیکن وجه پراتیک آن یعنی اقدامات عملی لازم در مسیر توسعه مستلزم نگرشی متفاوت است.