۱۰ نرم‌افزار برتر core بیمه‌گری جهان در سال ۲۰۲۳

۱۰ نرم‌افزار برتر core بیمه‌گری جهان در سال ۲۰۲۳

اخبار پولی مالی_ بیمه در عصر دیجیتالی‌شدن امروزی در حال جهش رو به جلو است و فرآیندها را ساده می‌کند تا تجربیات مشتری با اصطکاک کمتری مواجه شود. مدل‌های کسب‌وکار در حال تغییر هستند تا مشتری را در مرکز و محور خود قرار دهند، اما این بدون راه‌حل‌های نوآورانه ارائه‌دهندگان اینشورتک این کار امکان‌پذیر نخواهد بود.