نقش کلیدی ایریسا در توسعه‌های مجتمع فولاد خراسان

نقش کلیدی ایریسا در توسعه‌های مجتمع فولاد خراسان

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در نشست مشترک مدیران عامل مجتمع فولاد خراسان و ایریسا که با حضور معاونین و مدیران هر دو شرکت در مجتمع برگزار شد، گفت: ایریسا به‌عنوان تنها مجری پروژه‌های فناوری اطلاعات فولاد خراسان در راه‌اندازی و مکانیزه‌سازی فرایندهای سازمانی آن نقش بسزایی داشته و ما انتظار داریم در برنامه‌های توسعه‌ای مجتمع نقش کلیدی خود را به‌عنوان بازوی فناوری اطلاعات فولاد خراسان به‌خوبی ایفا کند.

دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است
مدیرعامل ایریسا در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال:

دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا در پنجمین دوره ملی ارزیابی تحول دیجیتال گفت: صنعت فولاد صنعت سخت و سنگینی است و دیجیتالی کردن این صنعت اقدامی مهم و ارزشمند در کشور محسوب می شود.

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال
دریافت نشان برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا؛

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال

اخبار پولی مالی- در کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه موفق به دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد.