دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است
مدیرعامل ایریسا در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال:

دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا در پنجمین دوره ملی ارزیابی تحول دیجیتال گفت: صنعت فولاد صنعت سخت و سنگینی است و دیجیتالی کردن این صنعت اقدامی مهم و ارزشمند در کشور محسوب می شود.
درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال
دریافت نشان برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا؛

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال

اخبار پولی مالی- در کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه موفق به دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400