سه فروند هواپیما و مجوز ایرلاین پیام به بخش خصوصی واگذار می‌شود

سه فروند هواپیما و مجوز ایرلاین پیام به بخش خصوصی واگذار می‌شود

اخبار پولی مالی_ معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از واگذاری مجوز ایرلاین این فرودگاه در بخش پروازهای کارگو (AOC)و همچنین واگذاری سه فروند هواپیما امبرائر ۱۱۰ (EMB-110)به بخش خصوصی در قالب مشارکت و به منظور احیاء و راه اندازی خبر داد.