فرهنگ قرض‌الحسنه و ایران مقتدر
سیدسعید شمسی‌نژاد:

فرهنگ قرض‌الحسنه و ایران مقتدر

اخبار پولی مالی_ قرض‌الحسنه و بانکداری قرض‌الحسنه، در صورتی که تبلور مطلوب خود را در جامعه و نظام اعتباری کشور پیدا کند، نمادی از ایران مقتدر خواهد بود.