۱۴ تفاهمنامه و قرارداد بفجر با شرکت‌های داخلی امضا شد
فجر انرژی در مسیر ایرانی‌سازی

۱۴ تفاهمنامه و قرارداد بفجر با شرکت‌های داخلی امضا شد

اخبار پولی مالی_ شرکت فجر انرژی خلیج فارس در چهارمین همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش، ۱۰ تفاهمنامه و ۴ قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان با ارزشی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۸۰ هزار یورو منعقد کرد.