بازی هوش مصنوعی در بازارهای پولی و مالی
بازتعریف سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

بازی هوش مصنوعی در بازارهای پولی و مالی

-دارایی‌های دیجیتال درحال تغییر چشم‌انداز صنعت مالی هستند، بانک‌های سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی و مدیران ثروت به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا عملیات خود را متحول کرده و از منحنی جلوتر بروند.

رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی
جولیا هاگت، مدیر عامل، بورس اوراق بهادار لندن

رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی

اخبار پولی مالی- برای رویارویی با بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی، چه در قالب انتقال عادلانه به صفر خالص، چه مقابله با از دست دادن تنوع زیستی، باید اطمینان حاصل شود که در سطح جهانی، اکوسیستم مالی از اکوسیستم طبیعی  و تولید سبز پشتیبانی می‌کند.