ظرفیت‌های اکوسیستم استارتاپی برای بازار سرمایه
در نشست خبری سکوهای تأمین مالی جمعی بررسی شد

ظرفیت‌های اکوسیستم استارتاپی برای بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- با توجه به اینکه این روش کرادفاندینگ مبتنی برای فضای الکترونیک است، توزیع طرح‌ها عادلانه‌تر شده و فرصتی را در اختیار کسب و کارهای خارج از تهران قرار می‌دهد.