۰۹۰۰؛ پیش‌شماره‌ای برای نسل متمایز

۰۹۰۰؛ پیش‌شماره‌ای برای نسل متمایز

اخبار پولی مالی-پیش‌شمارۀ خاص «۰۹۰۰»، از صبح امروز سه‌شنبه، ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، رسماً به جمع پیش‌شماره‌های تلفن‌همراه کشور افزوده شد و از طریق وب‌سایت اختصاصی آن به نشانی 900.ir ، در دسترس خریداران قرار گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی