قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی_ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به اواخر هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی