نه به قیمت‌گذاری دستوری را از خودمان شروع می‌کنیم
چراغ سبز سازمان بورس برای تغییر دامنه نوسان؛

نه به قیمت‌گذاری دستوری را از خودمان شروع می‌کنیم

اخبار پولی مالی- در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.