آغاز عملیات اجرایی پارک های پایین دستی اوره رزینی لردگان و پتروشیمیایی بروجن
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اعلام کرد:

آغاز عملیات اجرایی پارک های پایین دستی اوره رزینی لردگان و پتروشیمیایی بروجن

اخبار پولی مالی- با اجرای پارک اوره رزینی لردگان 19 محصول متنوع از جمله انواع کودشیمیایی، پلاستیک‌ها و سیستم‌های جلوگیری کننده آلایندگی خودرو تولید و برای دو هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود که به توسعه منطقه کمک می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400