افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه با انتشار «اوراق تبعی»
معاون عملیات بازار شرکت بورس اعلام کرد؛

افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه با انتشار «اوراق تبعی»

اخبار پولی مالی_ معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران گفت: انتشار اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بازار سهام موثر است و می‌تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد؛ از ابتدای سال تاکنون ٢٧٠٠ میلیارد تومان اوراق تبعی منتشر شده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز