پیش‌بینی زیرساخت‌های تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه هفتم
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه:

پیش‌بینی زیرساخت‌های تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه هفتم

اخبار پولی مالی_ موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این مسئله جزء سیاست‌های کلی برنامه قلمداد می‌شد و در بند (۱۰) سیاست‌ها نیز بر آن تأکید شده بود.