افزایش ۵۰ درصدی حضور شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و پتروشیمی
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران:

افزایش ۵۰ درصدی حضور شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و پتروشیمی

اخبار پولی مالی_ رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اعلام افزایش حضور ۵۰ درصدی حضور شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و پتروشیمی، تاکید کرد که این صنعت با تمام توان در مقابل تحریم‌ها ایستاده است.