تورم بین المللی و انتقال به عصر نوین انرژی
جاوید شیرازی

تورم بین المللی و انتقال به عصر نوین انرژی

اخبار پولی مالی- بازارهای مدرن و پیشرفته از فرصت افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حامل های انرژی کربنی و البته جذب منابع مالی از طریق افزایش نرخ بهره جهت سرمایه گذاری، تقویت و گسترش زیرساخت های اقتصاد مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر استفاده می کنند.