برترین شرکت فولادی، در مصرف بهینه آب در کشور هستیم
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بیان کرد:

برترین شرکت فولادی، در مصرف بهینه آب در کشور هستیم

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد: با رسیدن آب خلیج فارس به مجتمع صنعتی چادرملو و شروع برداشت از این منبع، سالانه به میزان ۲،۱۰۰،۰۰۰ مترمکعب کاهش برداشت آب از منابع فعلی را در بر خواهد داشت که باعث صیانت بیشتر محیط زیست استان می شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400