انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی

انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی به منظور گسترش و تسهیل ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، اقدام به انتشار اوراق گواهی ارزی (دلار) با عاملیت بانک ملی ایران می‌کند.