حمایت سازمان اموال تملیکی از تولیدکنندگان داخلی 
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد:

حمایت سازمان اموال تملیکی از تولیدکنندگان داخلی 

اخبار پولی مالی-  سازمان اموال تملیکی با چشم‌پوشی از درآمدها، با هماهنگی‌های مستمر با گمرکات طی 5ماهه نخست سالجاری توانسته حدود 5 هزار میلیارد ریال (4 هزار و 824 میلیارد ریال) کالا شامل مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد رشد داشته است.