حمایت سازمان اموال تملیکی از تولیدکنندگان داخلی 
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد:

حمایت سازمان اموال تملیکی از تولیدکنندگان داخلی 

اخبار پولی مالی-  سازمان اموال تملیکی با چشم‌پوشی از درآمدها، با هماهنگی‌های مستمر با گمرکات طی 5ماهه نخست سالجاری توانسته حدود 5 هزار میلیارد ریال (4 هزار و 824 میلیارد ریال) کالا شامل مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد رشد داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400