رشد ۵۷ درصدی فروش شرکت مس در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری

رشد ۵۷ درصدی فروش شرکت مس در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری

دکتر امیر خرمی‌شاد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، از رشد 57 درصدی فروش این شرکت در 9 ماهه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بازار سرمایه و تحقق برنامه‌های تدوین‌شده در عملکرد 9 ماهه تولید این شرکت خبر داد.