بازدید مدیرعامل بانک سپه از غرفه امیدبوم

بازدید مدیرعامل بانک سپه از غرفه امیدبوم

اخبار پولی مالی_ در حاشیه هشتمین رویداد بزرگ فناوری‌های مالی ایران که با حضور نمایندگان بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فینتک در حال برگزاری است، ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه در بازدید از غرفه شرکت امیدبوم در جریان روند فعالیت‌ها و آخرین دستاورهای این مجموعه قرار گرفت.