بازگشت قطار واگذاری اموال مازاد بانکی به ریل قانونی
وزیر اقتصاد اعلام کرد:

بازگشت قطار واگذاری اموال مازاد بانکی به ریل قانونی

اخبار پولی مالی_ وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم بوده است، اعلام کرد که اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.